Lars Ranäng: ”Laget kommer inte att kunna heta Örgryte IS”

Som vi tidigare har konstaterat finns det en hel del frågetecken med anledning av förslaget om en sammanslagning av Örgryte IS och Qviding FIF. Jag har helt enkelt svårt att tror att det bara är jag som sitter som ett frågetecken med tvåhundra obesvarade frågor om eventuella konsekvenser av och oklarheter kring en sammanslagning med Qviding. Vad händer egentligen med klubben, hur länge har den här lösningen diskuterats och vilka överväganden och kalkyler har styrelsen gjort och hur ställer man sig till de ”namnkrav” som framförts från Qvidinghållet (jag tänker på Janne Plånboks ”krav” att Qvidings namn skulle finnas med även i representationslagets namn)? För att inte tala om alla frågor som dök upp i skallen när man såg Västnytts inslag om en eventuell konkurs för Örgryte Fotboll AB. Med anledning av detta ringde jag i dag under lunchen upp ÖIS ordförande Lars Ranäng och vad som följer är en mer eller mindre ordagrann utskrift av min intervju (det ska sägas att Lars Ranäng inte riktigt hade tid med mig med anledning av allt som händer runt klubben så jag fick inte riktigt svar på alla mina frågor, framförallt lämnades frågorna om vad som händer vid en eventuell konkurs obesvarade, men jag har lovat att återkomma till Ranäng gällande dessa).

När tog Qviding första kontakten med ÖIS om den här sammanslagningen?

Qviding tog kontakt med oss för drygt två veckor sedan, kanske för två och en halv vecka sedan.

Har det gjorts någon ekonomisk kalkyl för den här sammanslagningen, vilka besparingar förväntar ni göra och vilka kostnader kommer att komma vid en eventuell sammanslagning? Hur ser egentligen underlaget för det här förslaget ut?

Nej, det finns i nuläget ingen sådan kalkyl. Det är sådant som vi ska ta tag i nu. Det är de utredningarna som vi har beslutat att tillsätta nu. Det enda jag kan säga är väl att vi är helt säkra på att det inte blir tal om någon fördyring av verksamheten. Men vi har inte satt oss ner med detta än eftersom det är en fråga om vilka resurser vi har och vilka satsningar som vi gemensamt vill göra i framtiden. Det är det vi måste diskutera innan vi gör någon form av kalkyl. En sak är klar, det får inte på något sätt innebära ökade kostnader i förhållande till vad vi har i dag.

Hur ser den fortsatta planeringen för utredningsarbetet ut och vilka är det som kommer att göra själva arbetet?

Vi har tillsatt en styrgrupp bestående av mig och Joacim [Nordh]. Sedan har vi tillsatt fem stycken arbetsgrupper; en som sysslar med marknadsfrågor; en tar hand om sportfrågorna; en sysslar med administration; en annan med ekonomi; och den sista som behandlar de rent praktiska frågorna i sammanslagningen.

Det låter som att ni har att göra och det är kort om tid till årsmötet, kommer ni verkligen att hinna färdigt med allt det här i tid?

Allt måste inte vara färdigt till årsmötena, men grundpelarna måste vara klara. Grupperna påbörjade sitt arbete under veckan, och Joacim och jag träffas under helgen för vidare diskussioner. Vi har träffats flera gånger hittills men det kommer att behövas mer.

När du talar om grundpelare vad menar du mer exakt då?

Beslutet om att verkligen gå samman tas av medlemmarna. Det här ska ÖIS och Qvidings medlemmar besluta. Det är steg nummer ett. Sedan måste vi vara överens med förbundet om hur det här ska skötas. Förbundet säger att det finns inget som hindrar att den sammanslagna föreningen tar Qvidings plats i Superettan. För Qviding får platsen i Superettan om vi går i konkurs. En av klubbarna kommer att ligga i Superettan och en av klubbarna kommer att ligga i division 1. Det spelar inte så stor vem av oss som ligger var. Vi kommer då att vara i Superettan med representationslaget, sedan om det är Qvidings plats eller ÖIS plats, det spelar inte så stor roll.

När planerar ni att avsluta utredningsarbetet så att medlemmarna får till gång till ett underlag för att bilda sig en uppfattning och ta ställning inför årsmötet?

Inom fjorton dagar ska de viktigaste frågorna vara besvarade.

Jag antar att namnfrågan ingår bland dessa frågor och där har ju förbundet varit relativt otydliga när det gäller vad som gäller, har du möjligtvis mer information gällande det nu? Kan laget som spelar i Superettan under kommande säsong heta Örgryte IS?

Nej, det laget kommer inte att kunna heta Örgryte IS. Det kommer med största sannolikhet att heta Örgryte Fotboll. Och det kommer att ingå i Örgryte IS. Precis som vi i dag har ett Örgryte Fotboll AB kommer vi att ha ett Örgryte Fotboll under den kommande säsongen.

I anslutning till den här frågan har vi ju en fråga som är väldigt central och viktig för oss supportrar och för många medlemmar i klubben och det har med namnet Örgryte IS att göra. Under den gångna veckan har det varit en del skriverier i GT om att Qvidings medlemmar planerar en namnkupp och jag undrar lite hur du ser på det?

Det är en fråga för Qviding och deras medlemmar.

Men hur ser du och ni i ÖIS styrelse på den frågan, kan en sammanslagen förening heta något annat än Örgryte IS?

Nej. Vi är väldigt tydliga på den punkten. En förening som heter något annat än Örgryte IS eller är en del av något annat än Örgryte IS är uteslutet.

Det är uteslutet?

Ja. Det är jag tydlig med. Så är det! Då spelar vi hellre i division 1. Så viktig är inte sammanslagningen utan då spelar vi hellre i en lägre division under den tid som krävs för att ta oss tillbaka till eliten igen.

Men det är också viktigt att understryka att detta också är en Qvidings bevekelsegrunder för den här sammanslagningen; att ÖIS har varumärket! Det säger de själva, men sedan är det klart att det finns medlemmar som kommer att tycka annat. Men för oss är det en förutsättning att det sker under ÖIS namn.

Sedan undrar jag lite hur de ser på de senaste dagarnas skriverier och tv-inslag om ÖIS, ÖFAB, en eventuell konkurs och sammanslagningen. Jag tänker framförallt på Västnytts inslag om kostnaderna för löner för spelare och ledare?

Ja, jag blev irriterade över SVT som gjorde ett inslag med mig häromdagen. Jag vet inte om du såg det? De presenterade en del löneuppgifter som inte stämde, bland annat att Steinthor [Thorsteinsson] har 128 000 kronor i månaden. Det har han inte. Grejen där är att i den sign on-fee som han har fått ingick en avsättning på 100 000 kronor till en pensionsfond.

Och det är den du menar har betalats ut i november?

Den betalades ut i november. 100 000 kronor är avgiften till en pensionsförsäkring. Det är rätt vanligt att spelarna i dag inte vill ha alla pengar på en gång, utan att de vill ha lite pengar när de blir gamla också. Det är därför det ”ser ut” som att han har 128 000 kronor i månaden. Och då går de ut och säger att han har det i månadslön vilket inte alls stämmer. [Och ja, här fuckade jag upp rejält eftersom jag borde slängt in en fråga om löneuppgifterna för Janne Andersson m.fl. stämde och hur han ser på de lönenivåerna. Jag ber om ursäkt, kryper ihop till en liten pudelboll och skäms, men jag lovar också att fråga om dessa nästa gång jag intervjuar Lars Ranäng].

Annars tycker jag att man har fantiserat ovanligt lite den här gången. Mindre än vad man brukar göra och det kan kanske ha att göra med att det mesta som har skrivits om den här sammanslagningen har varit positivt. Men det här är nog en helt annan känsloladdad fråga. Det förra sammanslagningen rörde GAIS och ÖIS. Det var det som var det svåra. Häcken var nog aldrig något problem. Vi har ju inte hört någon stor proteströrelse från Qviding den här gången?

Hur är det från ÖIS-håll då, där finns det väl fler personer som har invändningar, har du fått fler protester mot en sammanslagning från vårt håll?

Nej, det har jag inte, eller jag får ju en del mail från personer som ber mig gräva ner mig så djupt jag kan och så där, men generellt sett har de flesta kommentarer varit positiva. 98 av 100 har varit positiva. Jag tycker att vi nu har tillfälle att bilda en ”kanonbra” förening.

Du verkar väldigt såld på den här idén, vad grundar du egentligen det på? För som du själv sa så har ni ju inte hunnit långt, ni har haft sjutton dagar på er att diskutera den här lösningen, hur kommer det sig att du tror så mycket på det här?

Men det är ju så här, alla koncentrerar sig på vad som händer med a-laget. Av 1 500 spelare är det 30 stycken som ingår i a-lagstruppen. För resterande 1 470, för dem är det en ”kanonidrottsförening” det här, om vi skulle få den här basen som vi skulle få vid en sammanslagning. Plötsligt får ÖIS också en etablerad damverksamhet, något som vi önskat oss länge men inte mäktat med att skapa. Ska vi vara framgångsrika i sociala sammanhang – gentemot politiker och sponsorer – så måste vi ha ett damlag. Annars säger de bara att ”ja, men ni ägnar er bara åt halva befolkningen”. Vi får höra det väldigt ofta. Men nu kan vi i stället säga ”nej, vi ägnar åt oss hela befolkningen”.

Jo, men samtidigt, och det här är en sak som jag har undrat över hur ni har tänkt, så har ju ÖIS haft stora problem med ekonomin under de senaste åren och nu ska ni baxa runt en fyra gånger så stor organisation och verksamhet, hur ska ni mäkta med det?

Jo, men redan i dag har ju Qviding egna pengar för den delen av verksamheten. För sina ungdomar. Jag har svårt att se att det kommer att bli fyra gånger så dyrt. Sedan har vi satsat en del på att få till mer ”social sponsring” och det har med ungdomssidan att göra och det är något som Qviding är väldigt bra på. Och det är en sak som är positiv med den här sammanslagningen, genom att använda Örgryte IS som varumärke så kommer vi att synas mycket mer än vad de har gjort som Qviding tidigare. Det blir mycket lättare att få sponsorskontakter och liknande. Inte minst inom det sociala området. Vi tror mycket på en utökad ungdomssponsring. Vi tror att den formen av sponsring kan öka våra sponsorsintäkter, men det ska då direktriktas mot ungdomsverksamheten.

När vi ändå är inne på sponsorfrågan, vilken roll har olika sponsorer spelat i det här förslaget och hur har sponsorernas reaktioner på sammanslagningen varit?

Reaktionerna har varit positiva. Men de har inte varit pådrivande. Det har de inte varit. Det har de inte hunnit vara. Men de vi har varit i kontakt med hittills har varit riktigt positiva.

Om Örgryte Fotboll AB skulle gå i konkurs, något som så vitt jag förstår sannolikt kommer att ske, vad händer med ÖIS-gården vid en eventuell konkurs? I SVT:s inslag verkade du väldigt säker på att ÖIS inte skulle förlora ÖIS-gården vid en eventuell konkurs, vad grundar du det på?

Först och främst ska det sägas att ÖIS-gården är belånad till rätt mycket pengar. Den som ska köpa gården måste med största sannolikhet övertrumfa vad gården är belånad för, annars behåller banken gården. Vi har kontakter som kommer att hjälpa oss att förvärva gården. Det har vi garderat oss för.

Du är helt säker på den punkten? Helgarderad?

Ja.

Om ni nu skulle gå i konkurs hur stor del av spelartruppen bedömer du är beredd att skriva nya kontrakt med föreningen? Dessutom är det väl så att Qvidings spelare redan är under kontrakt och jag undrar lite hur stor trupp kan vi egentligen ha under nästa säsong?

Om vi går in på Qvidings spelartrupp så är ju det en helt annan kostnadsnivå än vad vi har i Örgryte. Hur många som kan tänkas följa med kan jag inte säga, men det pågår just nu förhandlingar med spelarna. Jag sitter inte med i de förhandlingarna men de pågår alltså för tillfället. Vad de resulterar i, det vet jag inte, men det är som jag brukar säga två parter när man skriver ett kontrakt. Jag kan inte bedöma hur spelarna ser på det här. Man kan möjligen fundera över att om de inte vill teckna ett nytt avtal med föreningen, hur många ”lediga platser” finns det då på annat håll i svensk fotboll? Som ligger i Superettan eller uppåt? Jag kan ju säga att det är inte många av våra spelare som säger att ”nej, då spelar jag hellre i Torslanda eller någon annan klubb”. Och säger de det, ja, då får de göra det, men de lär inte få särskilt mycket betalt.

Vad som är intressant när det gäller spelarmarknaden är att trots de bekymmer vi har för närvarande har vi blivit kontaktade av fyra allsvenska spelare – välkända namn – som frågat om de får skriva kontrakt med ett nytt ÖIS. Så det finns helt klart efterfrågan att komma hit. Men hur våra spelare ställer sig till den här frågan kan jag inte svara på.

Men om vi då tar ett mer konkret exempel som Álvaro Santos som ni har mycket pengar i och som ni har lånat ut till GAIS, vad händer med honom vid en eventuell konkurs?

Álvaro är utlånad av Örgryte IS och inte av Örgryte Fotboll AB. Det är Örgryte IS som har ägandet av spelaren, det lånet påverkas inte av en eventuell konkurs.

Och hur ser det ut för en spelare som Peter Abrahamsson?

De sitter nog i förhandlingar just nu. I går eller i dag. Vi diskuterar i alla fall en lösning där. Samtidigt måste man vara noggrann med att vi måste veta att vi går i konkurs. Det vet vi inte just nu.

Jag har egentligen ett par ytterligare frågor som har att göra med Örgryte Fotboll AB:s skulder och en eventuell konkurs att göra men jag antar att jag får ställa dem när ni kan lämna lite mer information om det blir en konkurs eller inte.

Beslutet i frågan kommer att komma inom kort. I samband med det kommer vi också att gå ut med en information.

När du ändå är i farten och läser en massa vill jag uppmuntra dig att läsa forumskribenten Niclas intressanta funderingar om fusionen.


'Lars Ranäng: ”Laget kommer inte att kunna heta Örgryte IS”' have 102 comments

 1. 10 februari, 2011 @ 17:58 Garotta de Ansjovis!

  Vi har kontakter som kommer att hjälpa oss att förvärva gården. Det har vi garderat oss för.
  Ok denna mening är ju ganska viktig, kan man lita på Ranäng där…

  Svara

  • 10 februari, 2011 @ 18:00 Martin Johansson

   Min bedömning, ja. Faktiskt.

  • 10 februari, 2011 @ 18:03 Garotta de Ansjovis!

   Ok vi får hoppas, det är väl en del stålar som ska upp menar jag.
   Typ samma summa ÖFAB är skyldigt.

  • 10 februari, 2011 @ 18:06 Martin Johansson

   18 miljoner snackas det om, men jag vet inte hur pass korrekt den siffran är. Kanske är det ”bara” 11 miljoner. Någon som har bättre koll än mig här, Håkan, Benhinnan, Nimrod’s Son, Oskar?

  • 10 februari, 2011 @ 18:29 Black Francis

   Som Nimrod’s dad måste jag passa. Vet inte vad grabben säger dock.

  • 10 februari, 2011 @ 18:30 Håkan Wall

   Den är värderad till strax under 18 miljoner och belånad till 11.

  • 10 februari, 2011 @ 18:04 Martin Johansson

   Tillägg, om jag tidigare var försiktigt tveksam är jag nu försiktigt positiv. Så när som på det här att man har haft kort om tid på sig, inte gjort några underlag och det verkar som att man kommer att gå i konken så fick jag en bättre känsla av det hela efter intervjun. Svårt att avgöra om Ranäng lyckades förföra mig eller om det här faktiskt är något riktigt djävla bra. Juryn sitter fortfarande i överläggningar, men jag har som sagt rört mig från vänster till höger i den här frågan.

  • 10 februari, 2011 @ 18:09 Jonathan

   Är högern samma somm nya öis/nya moderaterna =)

  • 10 februari, 2011 @ 18:12 Martin Johansson

   Japp. Vänstern säger alltid nej till allting. Höger är som ”den lyckliga horan” och säger ja till allt. Det vet du väl? Kommer du inte ihåg EU-omröstningen!?! Nej, just det, du är något yngre än mig. ;-)

  • 10 februari, 2011 @ 18:23 Magnus Börjesson

   Ranäng är faktiskt väldigt bra på det där, alltså att ingjuta förtroende när man pratar öga mot öga med honom. Det är först när man fått lite distans, funderat på ”vad sa han egentligen?” och kanske fått sig till livs lite fakta som motsäger vad han sa som man inser att det var mycket munväder och lite substans. Därmed inte sagt att Ranäng är fel ute här, för det vet jag ju inte, utan bara att man i min erfarenhet sällan kan lita på sin egen magkänsla efter ett snack med honom.

  • 10 februari, 2011 @ 18:30 Vergilius

   Jo snacka verkar han ju kunna karln…

 2. 10 februari, 2011 @ 18:07 Jonathan

  Det låter ju väldigt bra på pappret ” 4 allsvenska spelare” men hur mycket är sanning och hur mycket är spel för gallerian?

  Svara

  • 10 februari, 2011 @ 18:10 Martin Johansson

   Ingen aning. 50/50? Dessutom välkända namn? Ja, välkända för att de var bra i mitten av 2000-talet? Kanske snackar vi nedflyttade spelare, typ från Åtvidaberg och BP? Den där biten är väldigt svår att avgöra. Fick ingen riktigt känsla för det svaret. Överlag måste jag säga att jag upplevde hela intervjun som öppenhjärtig och ärlig. Fick aldrig någon känsla av att Ranäng drog en vals eller försökte föra mig bakom ljuset. Men jag är å andra sidan en naiv och ängslig djävel. Fråga bara Håkan och de andra som måste deala med mig on a daily basis.

  • 10 februari, 2011 @ 18:22 Vergilius

   Det var nog knappast några stjärnlirare men säger ändå nåt om hur svårt klimatet är för spelare idag. Därför är det extremt viktigt att vara hård i förhandlingar så att man håller en sund lönepolitik. Kräver nån för mycket säger man tack och hej, det finns gott om andra spelare där ute.

  • 10 februari, 2011 @ 18:33 Martin Johansson

   Håller helt med dig. Men jag tror – och nu är jag säkert naiv igen – att man har lärt sig sin läxa. Ranäng tog upp det här med kostnadsläget flera gånger under intervjun och jag gissar på att man nu arbetar med att rätta lönerna efter sponsorsintäkterna.

  • 11 februari, 2011 @ 09:59 biise

   och varför ska vi ha de?de ringer själva,ingen anna vill ha de ? Det finns väl knappast pengar,hur billiga de än är

  • 10 februari, 2011 @ 18:24 Garotta de Ansjovis!

   Dom fyra gubbarna kan ju inte vara så jävla heta iaf.
   Snälla kan vi få spela med er…
   Måste ju isf vara kontraktslöst skräp!

 3. 10 februari, 2011 @ 18:10 Garotta de Ansjovis!

  ” En av klubbarna kommer att ligga i Superettan och en av klubbarna kommer att ligga i division 1. ”
  Ok måste vi ha 2st lag i år antar jag. Lika bra isf att fimpa ett och ta namnet Örgyte Fotboll i en säsong…

  Svara

  • 10 februari, 2011 @ 18:11 Martin Johansson

   Han uttryckte det exakt så, men det kanske inte riktigt ska tolkas exakt så. Svårt att avgöra. Så har man ju inte sagt tidigare.

  • 10 februari, 2011 @ 18:26 timberhochmandie

   Kan det inte ha att göra med att det blir svårt att hinna med att genomföra alla förändringar (även nedåt i seriesystemet) till innevarande säsong så att vi kanske ”måste” fylla våra två platser i år, men att vi inte planerar att ha ett andralag i seriesystemet i längden?

  • 10 februari, 2011 @ 18:28 Garotta de Ansjovis!

   Ok vilket lag kommer då att vara ”ÖIS” ?

 4. 10 februari, 2011 @ 18:15 Vergilius

  Lysande Martin.

  Jag tycker personligen att det låter rätt bra om det är som han säger. Problemet är väl bara att man har ett så pass lågt förtroende för Ranäng. Dessutom blir det lätt så att när någon ska presentera ett förslag man verkligen tror på blir det lätt överdrivet positivt, han låter nästan som en sektmedlem som talar om ”Solens barn” eller whatever sekt man bekänner sig till när han beskriver förslaget.

  Men ska man gå strikt efter vad han säger, så låter det väldigt bra.
  Det är dessutom rätt logiskt, Qviding har kommit så långt man kan nå med sin a-lagsfotboll som Tjuvnyp skrev i det andra kommentatorsfältet och vill man spetsa till sin ungdomsfotboll måste man nästan ha ett a-lag med lite mer edge, Qviding har heller inte alls samma historik och romantik kring sitt namn som vi eller andra klassiska lag har, därför är ett namnbyte inte fullt lika traumatiskt som det skulle vara för oss även om det givetvis kommer väcka protester. Jag tror också att Qviding, eller kanske ffa Nordh, insett att man hamnat i lite av ett moment 22, om man ska kunna bibehålla sin ungdomsverksamhet på den nivå man har idag och kanske tom förbättra den, måste man antingen etablera sig på allvar som en elitklubb och det i Göteborg där konkurrensen att ta sig upp är kanske hårdast i Sverige, något man helt enkelt inte kommer kunna fixa eller så får man ge upp elitsatsningen på seniornivå och bli en ren bredd och ungdomsförening, men ligger man i tvåan-trean så förlorar man så pass mycket dragningskraft att man riskerar att få svårare att attrahera såväl spelare som sponsorer och då blir det hopplöst att bibehålla kvaliteten på verksamheten och då riskerar man att hamna i en negativ spiral.

  Svara

 5. 10 februari, 2011 @ 18:21 Black Francis

  ”Lars Ranäng: ”Laget kommer inte att kunna heta Örgryte IS” ”

  Martin, du sätter rubriker som expressen och aftonbladet (dvs sakligt korrekt men poängen blir helt fel). I mina öron låter det som att Ranäng säger precis tvärtom, att vi KAN (och kommer att) heta Örgryte IS. Eller rättare sagt, föreningen kan heta Örgryte IS. A-laget däremot får byta namn, från det ärofyllda Örgryte Fotboll AB till själlösa Örgryte Fotboll (som blir en del av Örgryte IS). Det som förbundet snackat om, att vi inte kan heta Örgryte IS verkar alltså bara påverka själva a-laget, inte föreningen.

  Det låter i och för sig helt orimligt (förstår inte logiken riktigt, men har väl inte heller försökt), men var ju väldigt positiva nyheter för dem som varit oroade över namnfrågan.

  Svara

  • 10 februari, 2011 @ 18:24 Martin Johansson

   Bra! Jag var verkligen ute efter att kvällstidningssätta denna rubrik. Förlåt, det var ett försök att vara lite dryg/ironisk/retsam i allt det allvarliga. Det var dumt.

  • 10 februari, 2011 @ 18:38 Black Francis

   Jaja, låt det inte hända igen bara.

  • 11 februari, 2011 @ 08:18 Blue Jim

   Tyckte det var rätt underhållande. Skriver inte tidningar om oss får vi skriva som tidningar :)

  • 10 februari, 2011 @ 18:28 Vergilius

   Du har lite av en hang up på det här med ÖFAB va? ;)

   Örgryte Fotboll låter fö miljoner gånger snyggare än Örgryte Fotboll AB.

   Och ja rubriken har väldigt mycket tabloid över sig, Martin är luttrad och vet vad som säljer…

  • 10 februari, 2011 @ 18:46 Black Francis

   Ja, ÖFAB är riktigt fult. Örgryte Fotboll blir hundra gånger snyggare (inte miljoner, hur fan räknar du egentligen, det var i klass med en viss skribent som skulle räkna ut hur många övningar laget gjort).

  • 10 februari, 2011 @ 18:54 Vergilius

   Jag hävdar bestämt miljoner och har en vetenskaplig studie från Institutet för Matematik och Estetik i ryggen.

  • 11 februari, 2011 @ 10:23 Oskar Ängermark

   Jag som hoppades att gliringarna angående mina matematiska kunskaper var över…

  • 11 februari, 2011 @ 14:00 Kuba

   En elefant glömmer aldrig…

  • 11 februari, 2011 @ 14:52 Martin Johansson

   Men vi är väl kameler? Hur är det med oss?

  • 13 februari, 2011 @ 08:18 Black Francis

   Aldrig!

 6. 10 februari, 2011 @ 18:23 SFYF

  Som utomstående (IFK:are) måste jag sæga att Ranäng inte direkt ger ett positivt intryck av örgryte som klubb. Han klagar på att västnytt ger felaktiga uppgifter om islänningens lön (vilket inte riktigt stämmer då de sa att det var en utbetalning, inte att det var lön vilket de gjorde för övriga nämnda) men är inte den intressanta frågan egentligen hur fan man kan värva folk och lova dem stora pengar samtidigt som man måste vetat om att verksamheten håller på att kollapsa omkring en och pengarna är slut? Det vore lite klädsamt att ta ansvar för det kan jag tycka. Och det fortsätter i samma stil, tydligen finns det pengar för att rädda öis-gården men att blåsa fodringsägarna genom en konkurs verkar ha inte ha några problem med? Nu kan ni dra upp IFK:s skatteaffärer om ni vill och snacka om ”sten i glashus” men det gör inte Ranängs agerande bättre i sig.

  Svara

  • 10 februari, 2011 @ 18:26 Martin Johansson

   Jag kan bara hålla med dig. Flera av de frågor som jag hade men inte kunde ställa eftersom det fortfarande är oklart hur det blir med konkursen rörde det moraliska dilemmat. Jag är helt med dig om att det som nu tycks ske inte är vackert och att det riskerar att dra ÖIS namn i smutsen. Men som sagt, det är lite för tidigt för den domen än, men jag lovar att återkomma i ärendet. Om jag kan.

   Och btw, det skulle aldrig falla mig in att dra upp IFK:s skatteaffärer. De var djävligt osmakliga, ungefär vad jag förväntar mig av er klubb. Har dock IFK-bekanta som har lämnat/tagit ett break från klubben med anledning av det så jag antar att ni – precis som vi sannolikt kommer att få göra – har fått betala för det. Det är bara att hoppas att klubbledningarna rör sig åt ett mer positivt håll när det gäller ekonomi, finansiering och skatter. För mig är det rätt viktigt faktiskt.

  • 10 februari, 2011 @ 18:32 Vergilius

   Håller med, det är en del av att kunna vara stolt över sin klubb, att de sköter sina affärer snyggt och med stil.

  • 10 februari, 2011 @ 18:33 SFYF

   Men är det för tidigt, att man fortsatte att värva trots att det inte fanns pengar kan det ju inte råda några tvivel om. Och det finns tydligen redan pengar för att rädda öis-gården men det står väl ganska klart att man inte tänker använda dem för att rädda aktiebolaget för då hade man väl redan gjort det?

  • 10 februari, 2011 @ 18:37 Martin Johansson

   Jag tror att det finns en sponsor – som inte är delägare i ÖFAB – med stort ÖIS-hjärta (och lite dåligt samvete) som är beredd att gå in med pengar i föreningen men inte i ÖFAB. Det är vad jag tror, men vad fan vet jag egentligen?

   I övrigt trodde jag att jag hade gjort klart att jag höll med dig. Sett i backspegeln är värvningen av Steinthor och förhandlingen med Björn Anklev mycket lustiga. Inte OK. Antingen rent djävulskap eller strutsbeteende av Ranäng och Co. Eller så hade Dick Last (och Kristian Sundborn) ett för fritt mandat när det gällde sommarvärvningarna? Tveksamt med tanke på att vi vet att ÖFAB var inblandade i värvningen av Steinthor. El Pato kan har varit ett rent misstag.

  • 10 februari, 2011 @ 18:50 SFYF

   Jag förstod att du höll med mig i princip men jag hakade bara upp mig på att du tyckte det var lite för tidigt att fälla domen. Som jag ser det behöver man inte konkursbeslut (vilket jag antar kommer inom kort) för att kunna tycka att Ranäng borde vara något mer självkritisk gällande klubbens agerande.

   I övrigt tycker jag det verkar lite märkligt att presentera ett samgående mellan klubbar på en presskonferens och så visar det sig att det hela bygger på ett par veckors snack mellan Ranäng mellan Nordh. Om jag var medlem i öis skulle jag inte tycka det var helt förtroendeingivande. Varför är det så brådskande med samgående, brukar man inte starta med ett samarbete för att se om klubbarna passar ihop. Känns inte det här lite som att gifta sig efter första daten?

  • 10 februari, 2011 @ 19:25 skepparkrans

   Jag tycker också att det låter helt åt helvete fel när man kan lyckas spränga sin budget så kraftigt att man inte ens är i närheten av att klara av sina skulder.

   Framförallt när man tittar i backspegeln och ser på de värvningar och pengar de har strött omkring sig…

   Antar att styrelsemedlemmarna i ÖFAB kommer att få stå till svars för den vårdslöshet de har sysslat med om det nu slutar med konkurs.

   124 års historia behandlar man inte hur som helst.

  • 10 februari, 2011 @ 20:44 Benhinnan

   Steinthor = extern finansiär 100%, dvs gratis tillskott. Pengar vi inte fått in annars. Gottgöraren är fristående från ÖFAB.

   Ansvar = Hela våren och sommaren försökte man sälja spelare aktivt, fanns inget intresse

   Öisgården = externa finansiärer står beredda att pröjsa, som bara vill vara med om AB läggs ned. Bl.a. Steinthor snubben och andra som vill rätta laget och inte företaget.

   Namnet = Qvidings namn kommer inte i närheten av elitverksamheten, det är fundamentet. Kuppas det av deras medlemmar så avslutas samgåendet direkt.

   ”Två” lag = vad jag hört får Gunnilse den vakanta platsen i söderettan. Något Lagrell gillar då de blev orättvist behandlade nyss. Vad det innebär längre ner vet jag inte.

   Ranäng = skarp och med ett stort ÖIS hjärta som ideelt jobbat som ett djur för laget. Hans missar var de mandat framförallt Last och till viss del Sundborn fick (eller tog). Och att han inte gasade innan säsongen 2009 utan mitt under. Men han har gjort mkt bra och QFIF blir hans mästerverk. Lär avgå när detta är över, fullt förståeligt. Liksom övriga styrelsen.

   Konkurs = ja, imorgon?

   IFK = går inte att jämföra deras överlagda bedrägerier med detta.

   Hotellet = slår upp portarna nästa år och blir en lassako som genererar 5+ MSEK om året till nya ÖIS.

   Nya ÖIS = en paraplyorganisation med fristående underdivisioner, fotboll, bowling, brottning, friidrott och business (hotel etc.). Med eller utan ex-QFIF som del av fotboll.

  • 10 februari, 2011 @ 20:48 Martin Johansson

   Martin Johansson gillar detta! Så. In. I. Helvete.

   Skönt att få ytterligare en bekräftelse på vissa saker som man fått för sig efter att ha lagt ihop olika men inte sammanhängande bitar av pusslet.

  • 10 februari, 2011 @ 21:47 SFYF

   Så Steinthor är gratis? Varför betalar lönegarantin då aktiebolagets kostnader för honom, borde inte den externa finansiären göra det? Även om någon stod för övergångssumman var han ju en extra kostnad för klubben lönemässigt.

   Och det gick tydligen att sälja spelare som Alex och Anklev nu i vinter och även bli av med Santos så givetvis hade man kunna bli av med dem tidigare också, man var väl bara inte villig att acceptera den prisnivå som gällde.

   När det gäller hotellet känns det för min del som ni lever i en drömvärld. 5 msek i vinst om året (och det är bara er del för att upplåta mark?) för ett lågprishotell utanför stan? Om det var så lönsamt så att driva hotell skulle de poppa upp som svampar på direkten.

  • 10 februari, 2011 @ 22:07 Black Francis

   Ranäng har allt gjort fler missar än så, men visst fan har kritiken i mångt och mycket varit överdriver eller obefogad. Det känns lite som att Ranäng får skulden för att Öis inte är den klubb tidigare ledningar fick oss att tro.

   Men som sagt, han har gjort rätt mycket, och sagt rätt mycket, som varit jävligt fel.

  • 11 februari, 2011 @ 11:54 C

   Måste bli en av tidernas silly season skräll det här; konkursläge och en hel klubb förvärvas . Är väl att överdriva något men men.

   Tappa inte bara greppet om alternativen ifall detta nu stöper någonstans på resans gång.

  • 10 februari, 2011 @ 20:49 Benhinnan

   De fyra spelarna = exil-Göteborgare som vill hem, bl.a. Aubynn och Dybendahl. Vad jag hört.

  • 10 februari, 2011 @ 20:52 Martin Johansson

   Ah, så klart, det låter ju vettigt. Dybendal gick väl till något lag längre ner i divisionerna. Och Aubynn har ju tidigare ”ansökt” om att komma hem.

  • 10 februari, 2011 @ 23:05 Sjögräs

   Aubynn är välkommen så länge han visar en god inställning och attityd samt om ekonomin tillåter.

  • 10 februari, 2011 @ 22:09 Benhinnan

   ÖFAB fick in sponsorpengar som var öronmärkta åt steinthor, dvs pengar kom in i bolaget som inte kommit in annars.

   Fråga vilken sakkunnig som helst (eller taxichaffis) om hotellbranschen i göteborg, det finns en osläckbar törst på hotell i området. Speciellt i rätt prisklass med omedelbar närhet till liseberg och mässan. 5MSEK är långt ifrån en glädjekalkyl, snarae den sundaste beräkningen jag sett på länge från öisarna.

   Varför buden inte kom in i somras berodde antagligen på att dåvarande sportchef Dick fick uppdraget att sälja spelarna, han var ju bevisat oduglig på allt förutom reflexräddningar och således styrelsens största magplask. Carl fhager däremot verkar kunna kränga och få igenom vad som helst. Han vill jag ha som ordförande.

   Vår vd var inte heller helt flink på att verkställa styrelsen uppdrag, dvs varsla och sparka folk. Sen blev AB lurade av en sponsors muntliga lovord om 10 msek också, vilket fuckade upp budgeteringen royally. Jag hoppas Ranäng skriver en bok efter detta är över.

  • 10 februari, 2011 @ 22:33 Black Francis

   ”5MSEK är långt ifrån en glädjekalkyl, snarae den sundaste beräkningen jag sett på länge från öisarna.”

   Då känns det ju tryggt. Då har de väl inte överskattat intäkterna med mer än ett par hundra procent i alla fall.

   Att vi blev lurade på en summa pengar i den storleksordningen har man ju kunnat gissa sig till genom att läsa mellan raderna det senaste året. Skulle verkligen vara intressant att veta mer om detta.

  • 10 februari, 2011 @ 22:38 SFYF

   Klart det finns marknad för hotell men se tex vad Hotell Örgyte (minusresultat de senaste åren) eller Delsjö camping ligger på för marginaler. Om jag förstår dig rätt skulle alltså hotellet kunna genera över 10 msek om året i vinst (ni skall väl ha en andel på 50 %), det känns något verklighetsfrämmande.

   Muntliga löften om 10 msek, det känns seriöst… Hur många fotbollsklubbar i Sverige får in de summorna från någon sponsor överhuvudtaget?

  • 10 februari, 2011 @ 22:48 Black Francis

   Det snackades ju om att vi skulle få en summa pengar som möjliggjorde en satsning ett år i superettan. Men det var villkorat till att Hareide, eller någon med samma dignitet, blev tränare. Då det blev Janne A trodde nog de flesta att det var tillräckligt för att få dessa pengar. Summan eller vem som låg bakom nämndes aldrig.

   Men med tanke på dagens skulder så låter ju 10 miljoner rimligt, för det är ju ungefär med så mycket budgeten skitit sig. Ranängs snack om utebliven publik, uteblivna sponsorer och minskad ”placeringsbonus” från förbundet kan bara förklara en liten del av de skulder vi har idag. Det måste vara något annat som hänt. Att ”Hareide-pengarna” uteblivit låter som en rimlig förklaring.

  • 11 februari, 2011 @ 07:56 Undrar ju

   5 msek i vinst per år på ett lågprishotell låter ju kanonbra, men den kalkylen hade man ju velat se. Det går att tjäna pengar i branschen men det är stentuff konkurrens så det är inte enkelt.
   Exmpel. På Scandic Mölndal får du som idrottsförening bo torsdag-söndag samt storhelger och lov för 1000 kr för ett fyrbäddsrum (=> 250/person) eller 800 för trebäddsrum (267/person) inklusive riktig hotellfrukost, möteslokal, fritt internet o.s.v.
   Vandrarhemsdelen av Kärralunds Camping kostar mellan 700 (vinter) och 1300 (sommar) för ett fyrbäddsrum med toa och dusch i korridoren, Göteborgs vandrarhem på Mölndalsvägen ligger på ungefär samma priser. Alla ställena har bättre lägen än vårt kommande sporthotell.

   Resultatmässigt så backar Hotell Örgryte som någon nämnde (de har c:a 70 rum) med a halvmiljonen på 11 mille i omsättning senaste två åren. Göteborgs vandrarhem har 50 rum med 200 bäddar och backade 200 000 på en omsättning på 6 miljoner ifjol.

   Lite insikt i hotellbranschen har jag. Det är högt tryck på vardagar vid stora evenemang, läkarkongresser, mässor och annat lockar affärsresärer. Men de bor helst centralt och där är fler hotell på gång, posthuset invigs tidig nästa år, gothia planerar bygga ett tredje torn osv. Helger på vintern, undantaget jul på liseberg i december, är ofta stendöda och även vardagarna går ner lite då. Och om cityhotellen ligger på säg 60% i beläggning blir det svårt att locka ut folk i skogen,det spiller inte över på oss då. I semestertider på högsommaren går det säkert att locka men även då konkurrera storkedjorna med kampanjer.

   Som sagt, den där kalkylen skulle man vilja se. Min gissning är att du måste omsätta iallafall uppåt 50 miljoner på hotellverksamheten för att kunna ha 5msek i marginal. Om du då för enkelhetens skull räknar med att du tar 1000 kr för våra planerade rum (mest fyrbäddsrum enligt uppgift) och året har 365 dagar så inser du att du behöver ha 137 rum om dagen uthyrda i snitt för att komma upp i 50 miljoner i intäkter. Med tanke på att vi planerar för 154 rum ger det en snitt beläggning på 89%.

   Om det låter för bra för att vara sant är det oftast det, det har man ju lärt sig i den här klubben

 7. 10 februari, 2011 @ 18:24 Jonathan

  Martin —-> Finns det möjlighet att du eller någon annan här på sambadefensiv kan få sig en pratstund med Nordh? Hade vart riktigt intressant och höra hur qviding ser på situationen och om den stämmer överens med våran verklighet.

  Svara

  • 10 februari, 2011 @ 18:27 Martin Johansson

   Jag har planerat det. Om jag bara får tid till det ska jag definitivt göra det. Jag har en lista med frågor även till Nordh. Allt beror på tid.

  • 10 februari, 2011 @ 18:29 Jonathan

   Kanon.. Tror att man lätt blir insnöad på Ranängs verklighet utan att ställa sig frågan hur Qviding och dess supportrar ser på det.

  • 10 februari, 2011 @ 18:30 Martin Johansson

   Jo, men jag tror att du har ännu en sektmedlem i Nordh. Kanske att jag skulle försöka få tag i Plånbok också. Endless options…

   Och nej, för er som undrar jag har inget liv förutom att hänga på SD och lyssna på Dirtbombs.

  • 10 februari, 2011 @ 18:44 Vergilius

   Ja Nordh är ju den som startat hela rörelsen, än så länge är vi väl i läget att alla som har minsta insyn i det här är de redan frälsta.

   Och själv kör jag SD och Wilco. Fast jag inte alls har tid. Måste våga släppa F5 och försöka dra ihop en ordentlig text till helgen istället.

  • 10 februari, 2011 @ 19:12 Martin Johansson

   Wilco, vilken platta?

   Och ja, våga släppa F5 och skriv en text! Möcke bra förslag. :-)

  • 10 februari, 2011 @ 19:21 Vergilius

   Summerteeth just nu, Yankee Hotel Foxtrot nyss.

   Jo, inget mer F5 nu, dags att säga gokväll till Sambadefensiv och göra lite nytta så ska jag försöka undvika bakfyllan i helgen och spotta ur mig en text.

  • 10 februari, 2011 @ 19:25 Black Francis

   Skall faktiskt se Wilco i vår men har aldrig riktigt lyssnat in mig. Var skall man börja?

  • 10 februari, 2011 @ 19:30 Vergilius

   De flesta skulle väl säga att Yankee Hotel Foxtrot är bäst och det är ett fantastiskt album själv är jag svag för Summerteeth och A ghost is born, men som alltid med musik skiftar det från dag till dag.

  • 11 februari, 2011 @ 12:12 PriMax_ÖIS

   Skönt band! Jag behövde ngt nytt att lyssna på

  • 10 februari, 2011 @ 21:32 Garotta de Ansjovis!

   Wilco, har dom inte gjort ngt med Billy Bragg?

  • 10 februari, 2011 @ 21:42 Martin Johansson

   Jo, en platta med bara Woody Guthrie-texter. Mermaid Avenue.

  • 10 februari, 2011 @ 22:03 Black Francis

   och mermaid avenue II…

  • 10 februari, 2011 @ 22:11 Benhinnan

   Vore sjukt intressant att höra plånbok (vad har han för roll exakt i Q) och Nordh. Snälla Martin?

  • 11 februari, 2011 @ 08:34 Cor.g

   Låter som ett underbart liv, dig kan inget fattas.

  • 10 februari, 2011 @ 18:30 Garotta de Ansjovis!

   Ställ frågan vem skall vara ordf i Örgryte Fotboll…

  • 10 februari, 2011 @ 18:31 Jonathan

   Skulle du rösta för eller emot om han svarade Nordh?

  • 10 februari, 2011 @ 18:35 Garotta de Ansjovis!

   Jag röstar på vad som helst, bara dom inte heter Lars Ranäng!

  • 10 februari, 2011 @ 18:32 skepparkrans

   När du ändå var inne på Santos lånet. Har du koll på hur det ser ut där Martin, Hans kontrakt går väl ut efter denna säsongen? Vilket betyder att ÖIS måste sälja honom innan säsongen är slut för att få pengar för honom?

   Vet att det är fokus på annat nu men hade varit intressant om du kunde luska ut lite mer ur ranäng när det gäller den dealen.

  • 10 februari, 2011 @ 18:39 Martin Johansson

   Ska se vad jag kan göra. Finns säkert andra som kan bidra i det fallet. Tänker på en särskild Gaisare som brukar smyga omkring här på SD. Care to delge oss din information i den här frågan?

  • 10 februari, 2011 @ 22:49 1894

   Tror nog nl kan glömma några större kronor för Santos, varför?
   1. Santos måste göra en STOR succe fram till och med sommaren då fönstret öppnar(något jag naturligtvis hoppas på,dvs bra för GAIS) om han överhuvudtaget skall gå att sälja, men vad är värdet på en spelare med då bara ett halvår kvar på kontraktet?
   2. GAIS har lånat Santos på ett år, om inte GAIS tjänar bra på en ev. försäljning(av ett antagligen ”dåligt” pris..) så varför skulle GAIS då gå med på att sälja? Det är väl bättre för GAIS att behålla honom och komma högre i AS än att någon annan(öis) får pengar..
   3. Är det troligt att Santos vill bli såld vid en ev. succe?
   Eller vill han hellre vänta sex mån och få en högre lön och sign on än att ”ge ” GAIS och öis några pengar?
   Tja, vid en ev. succe så kanske han skulle vilja ge GAIS nån peng som tack för hjälpen att komma tillbaka i rampljuset, men med tanke på Ranängs uttalanden om hans person så är nog den viljan inte lika stor när det gäller öis..

 8. 10 februari, 2011 @ 18:47 Rompan

  En springande punkt är just din överskrift. Precis detta är väl mardrömsscenariot att vi inte kan spela i superettan som Örgryte eller Öis. Då kan det lika gärna kvitta tycker jag

  Öis i div 1 blir mer spännade att titta på än ett qviding i superettan

  Svara

  • 10 februari, 2011 @ 20:09 Black Francis

   Det framgick väl ganska tydligt att Örgryte i så fall spelar i superettan på Qvidings plats under namnet Örgryte Fotboll?

   Fast frågan är vad gamla konkursade ÖFABs lag i superettan skall heta, vilka färger de skall ha och vilka som skall spela i det laget. Kan en förening överhuvudtaget ha två representationslag?

  • 10 februari, 2011 @ 20:10 Black Francis

   i div 1 skall det vara…

 9. 10 februari, 2011 @ 19:55 Sjögräs

  Tack Martin för en mycket bra intervju!

  Angående namnet och skräcken för en eventuell ändring av detta så verkar det ju inte vara något problem alls efter att ha läst den här texten.

  Nu heter vi Örgryte Fotboll AB, men alla säger Örgryte IS.
  Nästa säsong heter vi Örgryte Fotboll, men alla säger Örgryte IS.

  Kan det verkligen vara så bra, det låter ju för bra för att vara sant.

  Det är väldigt skönt att höra att Ranäng är såpass bestämd och kompromisslös i namnfrågan. Lider dock med Qvidings supportrar med tanke på att deras klubbs identitet försvinner. Rent sportsligt sett så känns det dock som en toppenidé för båda parter. Men vi får väl avvakta och se vad som händer innan vi kan ropa hej…

  Svara

  • 10 februari, 2011 @ 20:06 Black Francis

   Ja, tack för en bra intervju. Den gjorde nog läget ungefär så klart det kan bli just nu. Namnfrågan blev ju i alla fall löst (om nu Ranäng har missuppfattat).

   Hur blir det förresten med namnet i framtiden? Är det så att Örgryte Fotboll bara blir ett övergångsnamn och sedan kan laget heta som resten av föreningen, eller är det meningen att a-laget skall drivas som en sidoverksamhet till Öis?

  • 10 februari, 2011 @ 21:21 Benhinnan

   Örgryte IS blir en föreningskoncern med följande fristående sektioner; Örgryte Fotboll, Örgryte Bowling, Örgryte Friidrott, Örgryte Brottning, och ev, Örgryte Hotel

   Långsiktigt. Alla får separata org.nr, något framförallt friidrott ropat på länge. Örgryte Fotboll innehåller elitlag för både dam och herr.

   För mig är det sekundärt med superettan i år, det centrala är att AB försöket läggs ner så bra som möjligt, att vi får en väl organiserad föreningsstruktur, ÖIS kommer vidare med hotellet, att QFIF införlivas, Janne C försvinner och att Stenman inte står i mål. Sen blir det väl förvisso superettan ändå som lök på laxen.

   Ska också bli jävligt skönt att slippa allt tjöt om hur kass Ranäng är när han går i väl förtjänt pension. Han är ju för fan den enda som säger som det är och har visioner. Känns som han kommer helgonförklaras om 10 år när vi vinner SM guld med 15 egna produkter i truppen på vår nya Dunross Arena i härlanda. Mest som ett sätt för dagens inskränkta supportrar att säga ”förlåt, du var visst inte så jävla dum ändå. Och att du inte bara mumlade ‘inga kommentarer’ i media var uppfriskande. Och santos var ju faktiskt jävligt tjock.”

  • 10 februari, 2011 @ 21:42 Magnus Börjesson

   Men Örgryte Camping då, vad händer med den sektionen? :)

   Instämmer i vad som är centralt just nu. (Och instämmer alldeles särskilt vad gäller Janne C och Stenman!) Om/när bolaget konkar så hoppas jag dessutom att vi rakryggat accepterar att spela i Söderettan, oavsett vad som skulle gå att trixa till via QFIF. Det är helt enkelt det enda rätta ur moraliskt perspektiv.

   Vad gäller Ranäng: Ja, det är ju onekligen storslaget och visionärt att sätta klubbens existens på spel och driva bolaget i konkurs, genom att lägga en budget som bara kan hålla om vi når avancemang. Starkt jobbat, Ranäng. Och det är verkligen skönt att han säger som det är i alla fall, och inte inför säsongen låter förespegla att vi har råd att satsa ett år till men sedan måste krympa kostymen. Det är skönt att han säger som det är och inte nu efter säsongen ända tills skiten träffar fläkten påstår att det finns pengar, att skulderna inte är något problem…

  • 10 februari, 2011 @ 22:51 Benhinnan

   Tja, jag får helt enkelt böja mig för att folk tror att han agerat så som ÖIS gjort på egen vilja, utan påtrycknngar och önskemål från sponsorer, supportrar och the legacy of galna kamikaze kontrakt från 00-talets början. Att satsningarna gjorts för att han har kännt för det.

   Och att århundradets glädjebudget sattes för att han var sjuk i huvudet istället för att en americana VD lovade 6MSEK extra i sponsorintäkter men minskade istället dem med 50%, en sponsor lovade 10 MSEK muntligen men skickade över 2 MSEK och att en förvirrade sportchef skrev idiotavtal med två Jannar med laget emot sig samtidigt som han undlät att säga upp de spelarkontrakt som sen automatiskt förnyades trots att styrelsen sagt att truppen måste minskas och lönerna klippas.

   Så är det, häng Ranäng, det är väl inte mer än rätt.

   Ang den moraliska aspekten att spela i söderettan efter morgondagens besked så tror jag inte SVFF går med på det om sammanslagningen går igenom. De vill ha ett lag i superettan och göra rätt mot gunnilse med en plats i söderettan. Qviding vill inte spela superettan ensamma och Sirius kommer inte gå med på det så sent.

   Bara att bita i sura äpplet och se Huseni och gänget spela upp oss allsvenskan, Magnus.

 10. 10 februari, 2011 @ 21:15 Martini

  Hickade till när jag läste rubriken…
  Men jag blev också försiktigt positiv efter att ha läst din intervju. Mycket starkt jobbat! Betydligt mer substans att läsa detta än alla andra större eller mindre intervjuer och citat som har cirkulerat de senaste dagarna.

  Svara

 11. 10 februari, 2011 @ 21:51 Oskar

  Kanske skulle en nystart med namnet Qviding/ Örgryte FF ändå sitta som ett smäck i röda och svarta färger, skulle nog väcka nyfikenhet i hela fotbolls-Sverige?
  Tycker ni annars vi hellre skall lira nere i ettan som ÖIS och sen jobba oss uppåt i samarbete med Qviding och andra klubbar i stan istället?
  Jag är ändå mycket kluven till Qviding-grejen det blir aldrig riktiga ÖIS igen om vi går ihop med varandra i panik?

  Svara

 12. 10 februari, 2011 @ 23:09 Anonym

  Jodå!

  Bara vi heter Örgryte IS Fotboll hela vägen från knatte och damlag till Elitlag så

  kommer det fungera. Skulle Öis tumma på detta någonstans faller hela känslan och

  trovärdheten för Sveriges äldsta fotbollsklubb

  Svara

 13. 10 februari, 2011 @ 23:44 Anonym

  Bra arbete Martin. Min magkänsla säger mig konkurs i morgon.
  Spelarna måste känna sig rejält oroliga över framtiden. Lönegarantin får dom nu ,hur länge ersätter den vid en konkurs är det någon som vet eller får dom anmäla sig till A-kassan som arbetslös eller vad gäller?
  Är Janne C anställd av Öfab eller Örgryte IS?
  Det viktigast är att Öisgården är kvar , och det skall ju någon se till vad jag förstår.
  Vi kanske har något att lära av den främling vi kommer möta framöver och vi kanske får ny vänner på kupen.

  Svara

 14. 11 februari, 2011 @ 09:06 Robbban

  Santosfrågan är ju rätt sekundär för er. Bara att tugga i sig att den värvningen inte blev bra. Vilken klubb köper honom med sex månader kvar på kontraktet? En desperat klubb som behöver en trettioettårig f.d målspottare med tveksamt rykte? Dom klubbarna finns inte. Förutom GAIS då…vi gillar ju att överta kasserade människor typ Mats Persson….

  Fattar fortfarande inte varför det finns en finansiär till ÖIS – gården nu, om ÖFAB går i konken? Är ÖFAB så besmittat att denne (Rosén?) vägrar ha med den konstruktionen att göra och hellre försätter föreningen i konkurs? Varför inte lägga de miljoner som fattas för att undvika det?

  Konsekvensen av en konkurs för ÖFAB är ju, som jag förstår det, även om ni väljer att se det från den positiva sidan hela tiden – vilket jag respekterar högt och önskar att vi gaisare också skulle kuna göra, rätt kassa för hela klubben. Innebär en degradering – är det verkligen bra? Innebär att banken tar hand om ÖIS – gården, vad händer med hotellplanerna då (fast då kommer ju finansiären och lägger upp degen och vips är ÖIS – gården återbördad till fadershuset. Förlåt mig för raljansen, men kunde inte hålla mig).

  Svara

  • 11 februari, 2011 @ 12:18 Benhinnan

   Det finns en ganska stor rörelse av sponsorer och supportrar som är trötta på ÖFAB, och som gärna vill sätta AB:et i konkurs. Det är här du måste förstå att föreningen INTE går i konkurs. AB:et gör det och det innebär (förutom att folk får leta andra jobb) är att investerares pengar går förlorade och att det kostar samhället lite.

   ÖIS-gården stannar hos ÖIS ja, degraderingen blir ju en icke-händelse i o m Qviding gigget. Och om trångsynta medlemmar röstar nej till det så får vi väl köra en sväng i Söderettan, det går ju att överleva det också. Se på gais.

   Santos har du helt rätt i dock, det är tur att det finns en rehab-verksamhet för trasiga (moraliskt, fysiskt etc.) människor på andra sidan vägen.

  • 11 februari, 2011 @ 12:54 För kort som målvakt

   Vem är du att skriva folk på näsan vad de ska tycka?

  • 11 februari, 2011 @ 13:20 Robbban

   Jag är ledsen om du uppfattar mig som Rikard Rättrådig med rätt att säga vad ni ska tycka. Det var inte min mening. Ställde ett par frågor och fick svar på dom. Tror jag. Finns detaljer där som fortfarande inte är utredda.

   Tycker nog att Ranäng i Martins intervju är rätt mycket mumbo-jumbo och politikersvarsmässig. Finns ett par kraftiga motsägelser där också. Vill inte elda på Anti-Ranäng mobben, men jag får inget gott intryck av karln.

   Lösningen att gå ihop med Qviding slöjdar Nordh fram själv och ringer Ranäng, som hoppar på tåget – utan förankring, vad jag förstår. Hade jag varit öisare hade jag nog önskat större transparens. Också ett av huvudargumenten mot det förhatliga FC Gothia – projektet.

  • 11 februari, 2011 @ 13:27 För kort som målvakt

   Min fråga var ställd till Benhinnan. Jag håller med dig helt och hållet i din uppfattning att Ranäng bara säger en massa ord utan täckning.

 15. 11 februari, 2011 @ 10:32 Zeb

  Örgryte IS Fotboll blir det väl nog tyvärr inte? förbundet tyckte det var tveksamt och att Öis ”köpte” sin superettanplats av Qviding det blir säkert Örgryte fotboll/Qviding ÖFQ jag tycker vi tappar bort vår själ och kastar alla år i graven om vi ingår partnerskap med Qviding, hellre spel ett år nere i ettan med riktiga Öis, Qvidingfolket verkar också väldigt försiktiga och återhållsamma nere på gräsrotsnivå.
  Ö.F.Q. since 2011 nej tack jag röstar NEJ

  Svara

  • 11 februari, 2011 @ 12:29 Benhinnan

   Men förhelvete, hur kan man lyssna så dåligt? En elitfotbollsverksamhet under något annat namn är Örgryte Fotboll är inte aktuell.

   Sluta sprida sån här dynga är du snäll, när sammanhangen redan utretts 1000 ggr.. Om någon vill kladda in Qviding i elitfotbollslagets namn så stryker vi ju hela grejen.

   Att SvFF uttalar sig spekulativt och föregående är beklagligt, de har inga belägg alls för det. Det är rätt att ett AB enligt praxis inte får gå i konkurs och för att sen efterträdas av ett annat AB med samma namn eller liknande, men här handlar det om separata saker – framförallt rent formellt;

   Ett AB med namnet Örgryte Fotboll AB konkar, och försvinner. Rätten att spela elitfotboll går tillbaka till huvudägaren ÖIS som dock straffas med nedflyttning på den rätten. Samtidigt skapar huvudägaren ÖIS en ny sektion (som inte funnits de senaste åren) som heter Örgryte Fotboll.

   Örgryte Fotboll blir ev en sammanslagning av ett superettan och ett söderettan gäng och SvFF får bedöma var denna skall spela. Här tyder alla tecken på att de helst fyller på med ett lag i elitfotbollsrummet, dvs nya Örgryte Fotboll snarare än i söderettan. Gunnilse står redo att kliva upp i söderettan, Sirius vill inte gå upp i Superettan så här nära inpå. Det finns inga prejudikat här, men detta är den mest logiska lösningen. Om det inte blir så så får vi spela i söderettan och Gunnilse missar sin chans och superettan saknar ett lag, ev. Qviding tvingas spela där.

   Det som man ev får tugga i sig (ganska enkelt) är att vissa pojk- och flicklag ev kommer ha med Qviding i det formella namnet (dvs det som är Örgryte Fotboll på elitverksamheten, men som kommer kallas ÖIS i folkmun). Även dessa lag kommer ju kallas ÖIS.

   Att Qviding finns med på formella plan i barn- och lägretonårslagen känner jag mest är en övergångsfas. Det finns ju inget värde i det varumärket.

 16. 11 februari, 2011 @ 11:22 För kort som målvakt

  ”Och det är en sak som är positiv med den här sammanslagningen, genom att använda Örgryte IS som varumärke så kommer vi att synas mycket mer än vad de har gjort som Qviding tidigare. Det blir mycket lättare att få sponsorskontakter och liknande.”

  Va *** säger karl? Genom att använda Örgryte IS som varumärke så kommer ÖIS att synas mycket mer än vad Qviding syntes tidigare. Ja-ha?

  Ranäng må ha sina förtjänster, men logik och retorik är knappast hans starka sidor (får man hoppas). Sälj hela ÖIS-Gården och anställ en PR-chef.

  Svara

 17. 11 februari, 2011 @ 12:45 bukowski

  vad heter qvidings supporter?plånbok?

  Svara

 18. 11 februari, 2011 @ 13:35 Anonym

  Vad händer med våra spelare?

  Svara

 19. 11 februari, 2011 @ 13:39 JD1887

  Vem är det ni kallar Plånbok?

  Svara

 20. 11 februari, 2011 @ 15:00 Jonathan

  http://fotboll.ois.se/8586/Nyhet.aspx

  Öfab i konkurs

  Svara

 21. 12 februari, 2011 @ 20:02 Anonym

  Varför talar Joakim Nordh och Ranäng inte samma språk i dagens GT sporten angående namnet på Örgryte Fotboll. Ranäng säger att vi skall spela som Örgryte Fotboll i Superettan efter samgåendet med Qviding plan B är div 1. Joakim Nordh säger
  att Qviding skall ha med sitt namn.

  DETTA ÄR EN DEN VIKTIGASTE PUNKTEN I HELA FUSIONEN.

  och redan här verkar parterna inte vara överens

  Skall Qviding ha med sitt namn. Spelar vi hellre i div 1

  Svara

  • 12 februari, 2011 @ 20:20 Martin Johansson

   Jo, det där är ju redan klart. Det där behöver vi inte tjafsa om längre. Vill Qviding något annat så har ju ÖIS sagt att de inte är intresserade.

 22. 12 februari, 2011 @ 20:33 Anonym

  Gött Martin!

  Nu kan jag hålla mig lugn över helgen

  Svara


Dela dina tankar

Din e-postadress kommer ej att visas.

© 2015  Sambadefensiv   kontakt@sambadefensiv.se