14 dagar

 Posted by at 10:52  Superettan
Apr 072014
 

Klockan 17.00 idag är det på pricken två veckor kvar tills den svenska fotbollssäsongen drar igång på riktigt, då ÖIS och Skövde premiärspelar mot varandra för tredje gången de senaste fyra åren. De tidigare två gångerna har matchen spelats på Gamla Ullevi, i år är det alltså Valhalla IP som gäller.

På tal om Gamla Ullevi. Häcken spelade för någon vecka sedan sin ”hemma”-premiär i allsvenskan där, mot IFK Norrköping. 2437 åskådare letade sig dit. Så nu vet ni vad som skall slås. Det finns inget annat än att slå den siffran, och visa alla att det finns fler som bryr sig om Sveriges äldsta fotbollsförening än det gulsvarta icke-laget.

Trots absolut NOLL hjälp från ÖIS sida, än så länge, med upphaussning av matchen så skall vi fylla Valhalla! Har man då så lite hjälp från klubben så är det helt enkelt upp till alla oss andra att fixa det.

Tro det eller ej, men det är faktiskt möjligt att köpa årskort i år! Att det har sålts många årskort ser jag som en omöjlighet då det puffats för en (1) gång sedan de släpptes. Men det gör ingen skillnad, alla borde köpa det ändå. Här gör ni det, och gör det nu!

Ingenting har ändrats sedan senast vad gäller ÖIS marknadsföring för den enskilda premiärmatchen heller. Den är helt enkelt icke existerande. Låt oss bara hoppas att de i alla fall någon gång innan matchen går av stapeln tänker berätta för folk att matchen kommer att spelas och att det är helt okej att gå dit och titta.

Ingenting har heller ändrats i faktumet att ett bra sätt att försöka få folk att få vetskap om matchen är att skriva ut matchannonser och sätta upp dem överallt. Det finns inget ställe som inte mår bra av en ÖIS-matchannons. Fortsatt gäller också att själva dra med er folk till arenan. Skapa nya ÖIS:are, få med er gamla ÖIS:are, ta med er era barn, föräldrar, syskon, kusiner, kompisar, bekanta.

Visst börjar man känna lite sug efter premiären nu? Allsvenskan och Superettan är igång, våren är här, rapporter om att tifofixet inför premiären är i full gång har inkommit. Den här Division 1-sejouren skall bli ettårig, och efter denna ettåriga sejour skall vi aldrig vara här igen. Det är allas mål och förhoppning och det är därför ÖIS behöver vårt stöd på plats, i premiären och i 25 matcher efter det.

På lördag är det generalrepetiton mot Stellan och Robin Ingvarssons gamla lag BK Forward på Valhalla, sen är det sista väntan inför Skövde-matchen. Och med väntan menar jag aktivt arbete för att dra med sig folk till matchen.

Rösterna börjar höras i mitt huvud nu: ”Öööööörgryteeee, Ööööörgryteee”.

Två veckor kvar tills vi krossar Skövde.

Apr 032014
 

Sambadefensiv närvarade med en person under tisdagens årsmöte, och det var jag, Jonathan. Jag funderade först på att skriva ihop något om årsmötet, men då jag känner att inte är tillräckligt insatt i vilka alla personer är i vår styrelse och alla turer hit och dit kändes det mer vettigt att låta det som har sagts av mer kunniga vara sagt. Jag kan rekommendera att gå in och läsa Andreas Kristenssons sammanfattning av vad som hände på årsmötet. I vilket fall så kommer här en gästkrönika av signaturen ‘Sven R’ som inte var på plats på årsmötet men som skrivit ihop en text med anledning av efterdyningarna av detsamma.

Här har ni den:

Då jag, på grund av annat åtagande, inte kunde närvara vid ovanstående evenemang, hade jag bestämt mig för att inte kommentera utgången. När jag nu i efterhand, tagit del av SvenskaFans (Anders Kristensson?) och Pierre Alenbrinks utmärkta twitterreferat, känner jag mig ändå tvungen. Jag skall försöka hålla mig så objektiv det bara går, hänvisa till olika tweets och andra dokument, men krydda med lite egna tankar. När jag skriver ”styrelse/-n” nedan, menar jag genomgående fotbollsstyrelsen. Om jag refererar till huvudstyrelsen skrivs detta ut. Texten är kanske inte helt lätt att läsa, men jag har försökt vara så pedagogisk som möjligt.

Bakgrunden
Enligt valberedningen hade man till det ursprungliga årsmötet, tänkt att genomföras 2014-02-27, tagit fram ett förslag där delar av styrelsen skulle bytas ut. Tanken var att tillföra ledamöter från huvudstyrelsen och ledamöter med viss spetskompetens som man tyckte saknades i styrelsen.

Exakt hur detta förslag såg ut är, så vitt jag vet, inte känt. Man kan dock utgå från att en eller flera av de som stod i tur att avgå från sina mandat (ordförande + tre ledamöter), inte föreslogs få nytt förtroende. De styrelseledamöter som hade ett år kvar på sitt mandat tycks då meddelat att man inte tänkte sitta kvar i styrelsen om valberedningens förslag fick stöd på årsmötet.

Styrelsen och valberedningen (i samförstånd får man antaga) valde därför att skjuta årsmötet till 2014-04-01, för att ge valberedningen mer tid att arbeta. Till detta senarelagda möte, presenterade valberedningen ett förslag på en helt ny styrelse. Den avgående styrelsen valde då uppenbarligen att ta strid för sina platser.

Formalia
Sektionsstyrelserna behandlas inte särskilt utförligt i föreningens stadga. Det som beskrivs står att läsa i 28 § (överlåtelse om beslutanderätt) och 29-32 §§.

30 § lyder: ”Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och tre till åtta övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av sektionens årsmöte.” Ingenstans beskrivs till exempel hur sammansättningen skall vara eller hur sektionsårsmöte skall genomföras. Enligt svensk föreningspraxis medför detta, att samma regler som för huvudsektionen skall gälla. De två ovanstående exemplen regleras i stadgans 21 § (dagordning för årsmöte, som naturligtvis måste anpassas för sektionsårsmöte) och 25 § där det fastställs att huvudstyrelsen ”…skall bestå av båda könen.”

Förutom dessa exempel är även stadgans 19 § viktig, då den fastställer hur beslut skall tas. I valfrågor stadgas det, att den skall anses vald ”… som fått de flesta rösterna oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.”

Årsmötet
Till årsmötet hade valberedningen tagit fram en skriftlig redogörelse för tankarna bakom sitt förslag, Enligt SvenskaFans twitterreferat försvann nästan samtliga exemplar av detta dokument före mötets början. Bara de som varit där i mycket god tid före mötets början kunde ta del av det. Jag vill inte anklaga någon/några, men man måste i alla fall undra över vem/vilka som skull kunna ha intresse av att dokumentet inte presenterades.

Den avgående styrelsen innehöll inte några kvinnor, vilket gör att stadgans 25 § inte följts i fotbollssektionen. Valberedningen hade i sitt förslag till ny styrelse, tagit hänsyn till detta och föreslaget en kvinna. Lite kan man tycka, men ändå helt enligt stadgan.

När man så småningom genomförde valen, följdes inte heller stadgan. Jag vill inte kritisera mötesordföranden, det är antagligen bland det svåraste föreningsarbete som finns att sitta ordförande på ett stormigt årsmöte, men enligt min mening borde man gått till väga på ett annat sätt.

Nu ställdes valberedningens förslag på ny styrelse mot den sittande styrelsen (Asserståhl, Samuelsson, Raymond, Peterson, Larén, Stenholm och Öberg) utökad med Thorsson och Agroth. I stället borde man gått till väga på det sätt som beskrivs i stadgans 21 §, punkt 13-14b (numreringen var antagligen annorlunda på fotbollsårsmötet).

Punkt 13 Fastställande av antal ledamöter; Här skulle mötet fastställt hur många ledamöter styrelsen skall innehålla. Enligt 25 § ”…ordförande samt högst åtta övriga ledamöter.”

Punkt 14a Föreningens ordförande för en tid av ett år; Här skulle de två förslagen (Cameras och Asserståhl) och eventuellt övriga som nominerats av mötet ställts mot varandra. Hade Cameras vunnit och samtliga i den sittande styrelsen valt att avgå, skulle man bara fastställt valberedningens förslag till ny styrelse (förutsett att inga övriga nominerats av mötet).

Punkt 14b Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Här skulle valberedningen valt ut vilka man ville förespråka, beroende på beslutet under punkt 13. Hade Svanström föreslagits här, skulle hon automatiskt blivit vald då inget ytterligare förslag på en kvinna förelåg. Mötesdeltagarna skulle sedan (svensk föreningspraxis igen) avgett var sin röst med samma antal namn, som det fanns platser kvar (max tre om Svanström valts). De med högst röstetal skulle, enligt stadgans 19 §, tagit plats i den nya styrelsen.

Om någon eller några av den sittande styrelsens ledamöter efter denna omröstning valt att ställa sina platser till förfogande för att man inte var nöjd med resultatet, skulle en ny punkt lagts till dagordningen: 14c Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år (fyllnadsval); Här skulle man sedan gått igenom samma procedur som under punkt 14b.

Huvudstyrelsen
Det är viktigt att komma ihåg att allt juridiskt ansvar i en flersektionsförening faller på huvudstyrelsen. Man kan i och för sig delegera beslut, till exempel till en sektionsstyrelse (stadgans 28 §), men aldrig ansvar. Detta medför att huvudstyrelsen formellt är ansvarig för alla de beslut som den nyvalda styrelsen i fotbollssektionen väljer att ta.

Enligt Felix Jonsson på Sambadefensiv har det i huvudstyrelsen funnits ett stort missnöje med hur fotbollssektionen skötts. Detta skulle vara en anledning till att flera med anknytning till huvudstyrelsen kandiderade för en plats i styrelsen.

Pierre Alenbrink skriver i ett tweet att det dessutom är så att samarbetsklimatet mellan vissa i valberedningens förslag och de i den sittande styrelsen inte är det bästa. Då man ändå accepterade att två personer som valberedningen föreslaget får plats i den nya styrelsen, kan man antaga att det är de övriga samarbetsproblemen föreligger med. Vad som är gemensamt för fyra av de fem i valberedningens förslag, som inte får sitta i den nya styrelsen, är att de har kopplingar till huvudstyrelsen. Man kan undra hur samarbetet inför bildandet av alliansförening skall gå med de förutsättningarna?!

Möjliga konsekvenser
Huvudstyrelsen kan naturligtvis välja att låta allt vara som det är. Man får då jobba hårt från både huvudstyrelse och fotbollsstyrelse för att överkomma de misstroenden som finns. Allt för föreningens bästa.

En möjlighet som huvudstyrelsen har är också att ta tillbaka hela eller delar av den beslutanderätt man givit fotbollssektionens styrelse enligt stadgans 28 §. I förlängningen medför detta att man skulle ta över förvaltningen av fotbollssektionen. Man skulle väl kunna kalla det för en ”tvångsförvaltning”, på grund av att huvudstyrelsen (som är vald av hela föreningen) inte har förtroende för den styrelse som en sektion utsett.

Till sist kan huvudstyrelsen kalla till ett extra årsmöte med fotbollssektionen och gå igenom de formella fel som gjordes vid det ordinarie sektionsårsmötet. Därefter kan man fråga mötet, om man skall göra om valen till fotbollssektionens styrelse enligt de sätt som stadgan föreskriver.

Jag vet inte vilket av ovanstående jag skulle förespråka om jag satt i huvudstyrelsen. Som jag ser det, riskerar de förtroendevalda att få lägga mycket kraft bara för att hålla ihop föreningen, oavsett vilken strategi man väljer. Inget drömscenario för oss som vill ha en snabb återkomst till svensk elitfotboll. Kraften i både huvudstyrelse och fotbollsstyrelse borde kunna läggas på helt andra saker!

Sven R

Apr 012014
 

Det uppskjutna årsmötet för klubbens fotbollssektion hålls slutligen i kväll och mycket talar för att det blir en händelserik historia. Nedan följer valberedningens förslag på ny fotbollsstyrelse:

Ordförande:  Dan Cameras         1 år
Ledamot:      Matz Thorsson       2 år
Ledamot:      Niklas Agroth         2 år
Ledamot:      Jonas Dahl            2 år
Ledamot:      Peter Björnram      1 år
Ledamot:      Ulf Dermark           1 år
Ledamot:      Gunilla Svanström  1 år

Revisor:        Johan Frej  1 år
Revisorssuppleant: Christer Johansson 1 år

Om valberedningens förslag klubbas igenom byts hela fotbollsstyrelsen ut. Ett betyg som Mattias Asserståhl och hans kumpaner knappast ska vara nöjda med. Enligt uppgift ska det ha funnits ett stort missnöje från såväl huvudstyrelse som anställda med fotbollsstyrelsens arbete och många påstår att det är just fotbollsstyrelsens brist på handlingskraft som gjorde att ÖIS blev utkastade från Gamla Ullevi.

Förändringens vindar blåser med andra ord.

Det vi kan konstatera när vi ser listan med namn är att det förutom den skeva könsfördelningen ser lovande ut. Dan Cameras som nu är ordförande i huvudstyrelsen är en man som jag har allra största förtroende för. Under sin tid som ordförande för huvudstyrelsen har han varit populär och skött sina kort rätt. Ordförande i fotbollsstyrelsen är dock ett mer komplicerat uppdrag som kräver mer handlingskraft i direkta frågor än i huvudstyrelsen som har ett mer övergripande ansvar.

Matz Thorsson föreslås som ledamot. Matz som de flesta känner som mannen bakom Metallservice AB. Oprövad i styrelsesammanhang men klart är att han är en man med ambitioner. Om dessa ambitioner är bra för klubben eller ej återstår att se.

Peter Björnram kommer likt Cameras från en bakgrund i huvudstyrelsen och har där haft hand om ekonomiska frågor. Likt Cameras en trevlig man som enligt representanter från Balders Hage gjort ett mycket gott jobb i förhandlingarna i arenafrågan.

Ulf Dermark är mannen som arbetade som utredare i alliansfrågan för huvudstyrelsen och har många års erfarenhet av styrelsearbete. En gammal styrelseräv med andra ord. En sådan bör alla styrelser innehålla.

Niklas Agroth, Gunilla Svanström och Jonas Dahl är för mig okända namn. Gunilla Svanström har en bakgrund i huvudstyrelsen, Niklas Agroth en bakgrund på ungdomssidan och Jonas Dahl arbetar till vardags med PR och marknadsföring på företaget Grayling.

Rykten går dock om att den gamla styrelsen kommer att lyfta fram ett motförslag till valberedningens förslag för att behålla sina platser. Rykten vi inte på något sätt kan bekräfta men som ÖIS:are är det av största vikt att detta går till på ett demokratiskt sätt. Därför är det extra viktigt att du som medlem dyker upp på ÖIS-gården. 18.30 börjar mötet. Kom i tid!

Mar 312014
 

Söndag och allsvensk premiär. När solen gick upp och jag vaknade kändes allt sådär soligt och hoppfullt som det alltid gör när fotbollssäsongen drar igång på allvar. Den fotbollssäsong jag på allvar bryr mig om. Det kan ingen Londonvistelse i historien ändra på. Mitt intresse för allsvenskan rubbas inte heller av att laget i mitt hjärta inte längre spelar i landets högsta serie. Ibland händer däremot saker som gör att jag rubbas i min uppfattning om vad som är det vackraste som finns och det dyraste i världen. Mitt blod och mina lungor. Igår hände något sådant.

En man mördades. Han gjorde det i samband med en fotbollsmatch. Hade det inte spelats någon fotboll den dagen så hade han förmodligen inte mördats. Plötsligt blir alla svarta rubriker fotbollen fått tidigare bara löjliga. Plötsligt är det på allvar.

Att Danny Ervik får starta och gör en assist i Mjällbys premiär eller att Malmö FF städar av Falkenberg senare på eftermiddagen hade varit saker jag en vanlig premiärdag gärna läst om men istället känner jag ingen lust att varken läsa eller se någonting av den fotboll som spelats under dagen.

Varenda människa med som någon gång besökt en fotbollsmatch i vårt land har uttalat sig på mer eller mindre genomtänkta sätt. Jag är glad att jag för närvarande inte har tillgång till något fikarum där jag får hemmasnickrade slutsatser serverade för mig av diverse kommunalanställda som enbart uttalar sig om fotboll vid just dessa tillfällen.

Idrottsministern såväl som justitieministern pratar om förbud att åka på bortamatcher samt sittplats över hela arenan. Slutsatser lika enkla att dra i stridens hetta som att skylla problemen i förorten på etniciteten hos människorna som bor där. Man bör alltid lyfta blicken och tänka efter en gång extra för att få reda på var problemet egentligen ligger.

Vad är det som gör att en människa kan slå en annan människa tills denne mister livet. Är det verkligen så att denna människa inte hade begått detta brott om han inte varit fotbollsintresserad? Är det verkligen så att han begick detta brott för att han skulle få stå hela matchen och inte sitta ned? Eller vet vi ens om han skulle stå eller sitta när han kom fram till arenan?

Dock är fotbollen inte helt utan skuld. Stora fotbollsmatcher är en situation som passar sig väldigt bra för att få utlopp för sina aggressioner på ett eller annat sätt. Ett tåg av supportrar kan vara ett ganska bra ställe att elda igång sig själv för att utföra hemska saker.

Det kan även ett demonstrationståg vara. Det kan även en rockkonsert vara. Det kan även en förfest i en lägenhet vara. Ska vi då förbjuda politiska demonstrationer för att det i Göteborg 2001 blev kravaller? Ska vi förbjuda hårdrock för att Varg Vikernes begick ett mord? Och ska vi förbjuda lägenhetsfester för att det begås våldtäkter och misshandlar i samband med sådana?

Jag har just nu ingen lösning på problemet. Jag har i ärlighetens namn ingen aning om vad som kan göras för att undvika att något liknande händer igen. Till skillnad från Beatrice Ask och Lena Adelsohn Liljeroth som känner ungefär samma väntar jag lite med att uttala mig om en lösning.

Det enda jag vet är att Djurgårdsfamiljen aldrig varit större än idag.

Mar 292014
 

Det är nästan tjatigt att säga det, men när det är dags för ÖIS att spela fotboll på Valhalla IP så skiner solen. Det är ett faktum. Idag gassade den på mer än på mycket länge, vilket gjorde det till en fantastisk dag att kika på fotboll.

Däremot är det inte lika fantastiskt att se ÖIS förlora med 2-4. Det fick man dock göra idag, efter att Ljungskile, som stod för motståndet för dagen, tagit ledningen med 3-0 redan i paus. 1-0 prickades in bara efter ett fåtal minuter då Ljungskile-spelaren Ken Sema tog en djupledslöpning på vänsterkanten och fick med sig bollen och enkelt placerade in bollen bakom Johan Hagman i ÖIS-målet. 2-0 var ett konstmål signerat icke nämnbar spelare nummer ett (som för dagen sprang runt med orange färg i håret, vackert så det förslår…). Strax innan paus satte LSK också 3-0, detta genom icke nämnbar spelare nummer två (som helt och hållet kör grottmänniska-style på utseendet nuförtiden) på en välplacerad straff.

ÖIS spel i den första halvleken var rätt så intetsägande, framförallt mot slutet av halvleken då de knappt lyckades med någonting alls.

Andra halvlek började småputtrigt, men tog fart rejält när en viss André Nilsson äntrade planen efter cirka 65-70 minuter. Han satte sannerligen fart på saker och ting. Efter att ha haft några lyckade aktioner som inte förvaltats, så gick han på genombrott i straffområdet och fick med sig en straff. George Mourad tog hand om den och satte 1-3. Jakten hade börjat. 2-3 dröjde dock tills det återstod några få minuter av matchen, då Jacob Ericsson störtade fram på sin vänsterkant och placerade in bollen i nätmaskorna.

ÖIS tryckte sedan på de få kommande minuterna och skapade ett antal hörnor. Den sista av dem gjorde dock att LSK kunde göra sitt fjärde mål. Sebastian Ohlsson slog en dålig passning på en kort hörna (den så usla varianten) och Ljungskile kunde kontra och pricka in 4-2. Direkt efter blåste domaren av matchen.

En bättre andra halvlek av ÖIS, som dock har lite kvar att jobba på. Såklart.

Nu tänkte jag ge lite korta omdömen av de som startade för ÖIS denna förmiddag:

Johan Hagman
Hade inte jättemycket att göra, trots allt. Svåra mål att ta, gjorde en kanonräddning på ett dundrande skott från icke nämnbar spelare nummer ett.

Robin Ingvarsson
Bra! Första gången jag ser Ingvarsson spela. Björkeryd-lookaliken ser spännande ut offensivt och kändes tillräckligt stabil bakåt.

Adam Rosén
Gör det okej matchen igenom.

David Leinar
David är nog trea i rangordningen bland mittbackarna i ÖIS just nu. Han är det för mig i alla fall, står för ett par hårresande missar idag innan han tvingades gå av plan i slutet av första halvlek. (Tobias Bratt ersatte och skötte sig bra).

Jacob Ericsson
Som vanligt så springer han upp och ner på vänsterkanten i 90 minuter, och gör det bra. Målskytt dessutom.

Robin Kacaniklic
Njaaaaa, ska denne Robin ta en startplats krävs bättre prestation än såhär, helt klart. Utbytt mot André i andra halvlek.

Jakob Lindström
Mycket intressant position för Jakob i dagens match. Hans position förra året, den mer defensiva innermittfältsrollen tog Östling hand om idag, medan Jakob spelade i den mer offensiva. Och gjorde det bra i mitt tycke. Dagens kommentar från speakern var när han sade ”och där kom dagens gula kort för nummer 7, Jakob Lindström”. Han har rätt, det kommer alltid såsmåningom.

Andreas Östling
Gott dagsverke från herr Östling också, som fördelade boll på ett lugnt och tryggt sätt. Utbytt mot Johan Hedman i den andra halvleken (som spelade i nummer 6, någon som vet varför?).

Daniel Paulson
Inte lika framstående som vi är vana vid att se honom, fick inte så mycket uträttat framåt. Utbytt mot Sebastian Ohlsson med ca 10-15 minuter kvar.

Stellan Carlsson
Osynlig och fick knappt en målchans under hela matchen.

George Mourad
Ett straffmål, en jättemiss och ett antal felpassningar. Inte den bästa matchen från kapten George, men ändå den mer aktive av de två anfallarna.

Mar 272014
 

Det har tisslats och tasslats länge. Det har undrats och spekulerats. En kameruan? Vem då? När? Hur? Idag blev det i alla fall officiellt klart att Frantz Pangop T’chidjui är klar för Rödblått. Därmed är det även slut på värvningar för ÖIS del denna vinter.

Vem är då denne Kameruan med det så rubrikvänliga namnet? Det skall vara en offensiv spelare, med speed under fötterna. I sin karriär har han huserat som högerback såväl som högerytter och anfallare. En gissning är att han i ÖIS inte är tänkt som ytterback, utan snarare som ett alternativ längre fram i banan. Framförallt då Kent så sent som efter Jonsereds-matchen i tisdags meddelade på Twitter att en mittfältare till skulle in innan man stängde igen butiken vad gäller värvningar.

Frantz är född 1993 och har i sin karriär representerat bland annat Kameruns U20-landslag och hans senaste klubb tycks vara Coton Sport FC de Garoua från Kamerun som har vunnit 12 inhemska mästerskapstitlar sedan 1997.

Om det nu är någon som frågar sig hur ÖIS har råd med detta så är det enkelt att besvara. Det kostar ingenting. Nada. Han är helt och hållet finansierad av hans agentfirma, som gör detta för att de ser det som en bra chans att visa upp honom på den svenska ”marknaden”.

Gratis är gott brukar det heta. Är det även så i det här fallet? I mitt tycke så är det det. Visst, efter värvningarna av Robin och Robin så kanske inte en yttermittfältare var det största behovet. Men så länge som han inte av någon anledning skulle rucka på sammanhållningen och balansen i laget så ser jag det som positivt att ÖIS utan kostnad får större konkurrens i laget. När man dessutom hör att han har spelat anfallare tidigare så gör det inte saken sämre, då vi för det första verkligen inte har de snabbaste pjäserna uppe på topp, och för det andra inte har någon jättebredd på anfallspositionen.

Som min kollega Felix påpekade på Twitter så börjar vi se ett mönster inom ÖIS organisation: Frantz, Lantz, Matz, Carlzon.

Vem är näst på tur in? Zlatan?

Eller ännu bättre, Zavadil?

Hur som helst säger vi välkommen till ÖIS, Frantz!

Mar 242014
 

28 dagar. Det är ”bara” 28 dagar kvar nu tills ÖIS-säsongen 2014 drar igång på allvar. Känner ni det? Känner ni att det börjar närma sig?

Det börjar i alla fall bli dags nu att få alla att börja känna det. Det skall höras och synas att svensk fotbolls grundare drar igång säsongen den 21:a april. Visst, det är varken Allsvenskan eller Superettan vi pratar om, det finns ingen Allbäck eller Afonso på planen, det är inte ens vår egen hemmaarena vi kommer att spela på. Men det spelar absolut ingen roll, det är samma emblem på bröstet som det alltid varit och det är samma klubb som det alltid kommer att vara.

Den 21:a april skall vi fylla Valhalla. Det finns inget annat. Idrottsplatsen där solen alltid skiner när ÖIS spelar, idrottsplatsen som är VÅR i grund och botten, idrottsplatsen där vi av rent glädjerus halvt raserade ståplatsläkaren vid uppflyttningen till Allsvenskan 2008. Den idrottsplatsen skall vara fylld den 21:a april. Skall vi lyckas med detta, så skall alla hjälpa till! Alla sätt man kan tänka sig att sprida vetskapen om denna premiär är såklart bra.

Vi skall dra med oss så många personer som vi själva bara kan. Familj, släkt, vänner, ytligt bekanta, fotbollsintresserade, icke fotbollsintresserade, ja, ni fattar. Alla.

Vi skall tapetsera våra skolor, arbetsplatser och bostadsområden med matchannonser. Redan nu. Man kan aldrig börja för tidigt. Vad för matchannonser frågar ni? Gör egna, eller så använder vi oss av de som nu börjat cirkulera runt på nätet.

Den här till exempel, gjord av Svenskafans-gänget: http://feedr.se/upload/annonsA4.jpg

Eller den här: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10015086_820230714658081_1376217106_n.jpg

Eller varför inte den här enkla, men snygga: https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/l/t1.0-9/1184862_819617568052729_166936136_n.png

Dessutom, som ni har märkt så har årskortsmarknadsföringen varit brutalt dålig i år. Eller ja, eftersom den inte existerar kan den ju i och för sig inte vara dålig. Men icke-existerande, det är den sannerligen. Detta gör ju dock inte att det finns mindre anledning att på momangen köpa ett årskort.

Vad mer finns det att säga? Det är ju simpelt. Alla skall till Valhalla den 21:a april, och alla skall hjälpa till att få alla dit. Alla, alla, alla.

Cupmatch (?)

 Posted by at 15:44  Superettan
Mar 162014
 

Att det var cupmatch vad det inte mycket som tydde på. Glest på läktarna och två lag som inte hade något annat än hedern att spela för. Men eftersom man vet att solen alltid visar sig med sin fulla glans när ÖIS spelar fotboll på Valhalla så går det ju inte att missa.

Division 2-laget Sandviken (som slog ut AIK för att komma hit, men vem fan slår INTE ut AIK ur Svenska Cupen?) , som alltså precis som ÖIS skrapat ihop noll poäng på två matcher i årets gruppspel, stod för motståndet denna dag. Det märktes också att det var ett lag från en lägre serie, för ÖIS ägde bollinehavet från minut ett tills det att domaren blåste av matchen, det var känslan åtminstone. När väl Sandviken fick ett litet grepp om bollen så slog de antingen iväg bollen till tomma intet, eller så tog ÖIS tillbaka den snabbt och kvickt.

Av detta enorma bollinehav kunde ÖIS dock ha skapat lite mer kvalificerade målchanser kan man tycka. Visst, de gjorde två mål och skapade ett antal vassa målchanser utöver det, men skärpan och distinktheten hade ÖIS lämnat kvar på ÖIS-gården.

Ja, två mål gjorde ÖIS. Och det var årets tilltänkta anfallsduo som delade upp målskyttet mellan sig. Stellan och George alltså. Carlsson och Mourad alltså. Det första målet kom till genom att Daniel Paulson tog saken i egna händer och avancerade in från sin vänsterkant mot mitten och med en fantastisk passning friställde Stellan som gjorde precis det han skulle. Placerade in bollen enkelt och vackert bredvid Sandvikens till synes unga målvakt.

Mourads mål var inte så pjåkigt det heller. Hannes Sahlin som för dagen spelade mittback tog en utflykt på sin gamla vänsterbacksposition och slog ett inlägg som gick någon meter över marken och som gick förbi Stellan och Sandviken-försvaret och George kunde inget annat än att halvliggandes styra in bollen i tomt mål.

2-0 på tavlan? Nej. För emellan dessa mål som båda inträffade i den första halvleken så hade Sandviken på sitt första skott i matchen smällt in en kvittering. På hörna kunde en Sandviken-spelare utan någon som helst markering stöta in deras enda mål i matchen. En av ett par-tre markeringsmissar av ÖIS-försvaret denna förmiddag.

2-1 slutade matchen, efter en mållös andra halvlek som präglades av att ÖIS gång på gång gick upp i anfall utan att det egentligen resulterade i särskilt mycket. Inhoppande André Nilsson hade ett par avslut, Daniel Paulson hade något avslut och ett par genombrott, George sumpade en del chanser genom att antingen stå offside eller passa i avslutsläge, o.s.v.

Två spelare som framförallt utmärkte sig i ÖIS denna dag var i mina ögon Andreas Östling och Johan Hedman som bildade innermittfältspar. Andreas som låg i en lite mer defensiv roll, den vi annars är vana att se en viss Lindström inneha. Han började halvknackigt i matchen men kom in i den för varje minut som gick och stod för många fina krosspassningar som öppnade upp spelet. Han är även lite lik Lillström i sättet han går in i dueller. Hårt och resolut.

Hans kollega för dagen Johan Hedman stod som sagt också för en fin match. Hans spelhumör var på topp, i den lite mer offensiva innermittfältsrollen så styrde han i mångt och mycket de flesta anfall ÖIS hade i matchen. Många fina vändningar, små vrickningar och bra situationsvärderande matchen igenom. Hoppas bara på att Johan kan ha en bra form genom säsongen också, för visst minns vi att han förra året också stod för väldigt bra insatser på försäsongen.

3:a i gruppen. Inget magiskt cupäventyr detta året. Inget Europaspel detta året heller. Så nu finns det bara kvar att hoppas på att de där randiga lagen åker ut illa kvickt.