Mar 112011
 

För er som missade årsmötet i onsdags kommer här en chans att få lite mer information om den föreslagna styrelsen för fotbollssektionens tankar och idéer för ÖIS framtid.

Enligt den presentation som den nya styrelsen för fotbollssektionen presenterade i onsdags kommer man att arbeta utifrån mottot ”att ÖIS ska vara en förening som klarar av att förena breddidrott och elitsatsning”. Under sitt korta men intensiva arbete har interimsstyrelsen fokuserat på två saker:

  • att säkerställa en bra fotbollsverksamhet för säsongen 2011, och
  • att analysera styrkor och svagheter i den nuvarande organisationen.

Ni ska dock inte vänta er några stora förändringar under säsongen 2011. Skynda långsamt och eftertänksamt verkar vara den tillträdande styrelsens melodi. Under 2011 kommer man i första hand att utarbeta långsiktiga planer och visioner för fotbollsverksamheten (ett arbete som man verkar ha kommit en bit i om man ska tro den presentation som Martin Larsson och styrelsen gjorde i onsdags). Styrelsen säger också att den under året inte kommer att fatta några beslut som äventyrar föreningens ekonomi. Inte på något sätt.

Den analys av verksamheten som man har gjort pekar på att verksamhetens kostnader har skenat i väg, samtidigt som arbetet med intäkter har misslyckats. Analysen har också visat på att det har funnits en organisatorisk tröghet inom ÖIS. Något som i kombination med otydliga ansvarsförhållanden och svaga mandat – ingen har vetat vem som äger en enskild fråga inom organisationen – har lett till att den tidigare styrelsen varit väldigt delaktig i den praktiska verksamheten.

Under det kommande året säger sig styrelsen därför vilja prioritera följande:

  • Vård av varumärket ÖIS och föreningens sponsorer,
  • utveckling av organisationen,
  • framtagande av en hållbar ekonomisk plan, och
  • utveckling av ungdomsverksamheten.

Vård av varumärket ÖIS och föreningens sponsorer

Ambitionen inom detta område är att få till stånd ett förstärkt arbete med att vårda och utveckla ÖIS varumärke: ”Om vi själva inte gör det, gör någon annan det”. Styrelsen utger sig inte för att vara några experter inom detta område, så för att lyckas med detta arbete har man knutit till sig Jonas Dahl från pr-byrån Grayling (arbetar som seniorkonsult med analys och strategi inom företags- och marknadskommunikation) samt Per Rosén och Christian Zacharoff från Sould Reklambyrå. Dahl kommer att ha ansvar för allt som har med media och pr att göra medan Rosén och Zacharoff kommer att sköta kommunikation och presentationer. Om man ska tolka styrlsens budskap vill man bli rakare, tydligare och mer enhetliga i sin kommunikation: ”vi ska alltid stå för det som kommuniceras från föreningen”.

När det gäller omsorgen om sponsorerna så menade man från den tillträdande styrelsen att tidigare styrelser har tagit sponsorerna för givna, Man vill därför inleda ett arbete med att knyta till sig sponsorer som inte bara drivs av stora ÖIS-hjärtan: ”Som alla företag måste vi bredda vår kundbas!” Planen är att inrikta arbetet mot att hitta och knyta till sig sponsorer som ser ÖIS som en naturlig samarbetspartner. Arbetet på detta område kommer att bedrivas i ett antal arbetsgrupper som har till syfte att sälja och utveckla föreningens professionella relationer. Dessutom har man tillsatt ett marknadsråd där bland annat Christer Hulth, Martin Larsson, Mikael Johansson, Mats Rydhede och David Leinar kommer att ingå. Arbetet med att knyta till sig mindre sponsorer kommer att ledas av Mattias Asserståhl som har erfarenhet från ett flertal bolag inom säljområdet. Här är ambitionen att öka ÖIS kundbas ytterligare, något som man menar är eftersatt för tillfället, och man vill då satsa på de sponsorer som ligger mellan 0 och 50 000 kronor per år.

 Utveckling av organisationen

Inom detta område säger styrelsen sig vilja arbeta mer med delegering och med tydliga mandat och att det kommer att gälla för alla verksamheter som ryms inom fotbollssektionen. Det handlar bland annat om ungdoms- och elitverksamheterna där Ronny Bjärnlind, Ulf Larén och Bosse Backman kommer att få i uppdrag att utveckla verksamheten, men också när det gäller driften av ÖIS-gården där man nu har tillsatt Ulf Stenhag med uppgift att hålla ordentlig koll på driften. Det ska sägas att detta område överlag kändes relativt outvecklat i det förslag som presenterades och här finns nog en hel del arbete kvar att göra. Bara en sådan sak att man slänger sig med konsultjargong som ”otydliga ansvarsförhållanden” och ”svaga mandat” – är det något man alltid kan slänga ur sig i alla analyser av organisationer så är det att ansvarförhållanden varit otydliga och att individerna i organisationen saknat mandat eller missförstått eller inte utnyttjat sitt mandat – säger något om hur svårt det är att ta på de problem som finns inom organisationen. Samtidigt ska det väl sägas att det är bra att man nu äntligen tar tag i problemen.

Utveckling av en hållbar ekonomisk plan

Enligt den föreslagna styrelsens presentation är det oacceptabel att budgetera med förlust. Snacka om att dela ut en rejält känga åt Lars Ranäng, Örgryte Fotboll AB och den tidigare styrelsen. För att komma tillrätta med dessa problem vill den tillträdande styrelsen ge Per Myndhammar i uppdrag att se till så att verksamheten håller sig inom de givna budgetramarna. Arbetet med en hållbar ekonomisk plan bygger också på en idé om att man måste sänka kostnaderna för verksamheten ytterligare. Därför vill man i framtiden ta mer hjälp av ideella krafter. Det kan bland annat handla om bemanningen av kansliet, men också om olika former av arrangemang. Här ser man Balders Hage som en viktig partner.

I dag är ÖIS-gården också alldeles för dyr i drift, åtminstone i relation till den verksamhet som bedrivs där. Under år 2010 kostade ÖIS-gården 2,9 miljoner att driva och styrelsen har räknat ut att det är omkring 8 000 kronor per spelare som nyttjar gården. För att råda bot på detta vill man utnyttja ÖIS-gårdens kapacitet bättre. Det innebär att i framtiden kommer även pojklagen att spela sina hemmamatcher på ÖIS-gården och gräsplanen – som tidigare bara har använts av a-laget – kommer i framtiden även att beträdas av pojklagen.

Utveckling av ungdomsverksamheten

Den föreslagna styrelsen vill stärka Sören Börjessons roll när det gäller ungdomsfotbollen. I detta arbete ingår också att de a-lagsspelare som stannar i föreningen också kommer att fungera som faddrar åt varsitt pojk- eller ungdomslag. Det innebär att spelarna några gånger under säsongen kommer att vara med och leda träningar och coacha lagen vid match. ÖIS-gården kommer också förses med ytterligare en konstgräsplan (sjumannaplan). För att ytterligare stärka kopplingarna mellan ungdomssidan (utvecklingslagen) och a-laget har man tillsatt en scoutinggrupp som kommer att ledas av Ronny Bjärnlind.